Alian理財集會所
 • 播放集別|第96集
 • 播出日期|2022-11-27
 • 播出時段|

  每週六、日 09:00-10:00

   

閱讀更多
  • 集數
   播出時間
   節目名稱
   語言
   製作/主持人
   播出日期
  • 第96集
   09:07
   第96集
   2022-11-27
  • 第95集
   09:07
   第95集
   2022-11-26
  • 第94集
   09:07
   第94集
   2022-11-20
  • 第93集
   09:07
   第93集
   2022-11-19
  • 第92集
   09:07
   第92集
   2022-11-13
  • 第91集
   09:07
   第91集
   2022-11-12
  • 第90集
   09:07
   第90集
   Facikcikgy 張琦蓁、ljemingas 杜珞琳、Rapih 利珍. 妮卡兒
   2022-11-06
  • 第89集
   09:07
   第89集
   Facikcikgy 張琦蓁、ljemingas 杜珞琳、Rapih 利珍. 妮卡兒
   2022-11-05
  • 第88集
   09:07
   第88集
   Facikcikgy 張琦蓁、ljemingas 杜珞琳、Rapih 利珍. 妮卡兒
   2022-10-30
  • 第87集
   09:07
   第87集
   Facikcikgy 張琦蓁、ljemingas 杜珞琳、Rapih 利珍. 妮卡兒
   2022-10-29
  • 第86集
   09:07
   第86集
   Facikcikgy 張琦蓁、ljemingas 杜珞琳、Rapih 利珍. 妮卡兒
   2022-10-23
  • 第85集
   09:07
   第85集
   Facikcikgy 張琦蓁、ljemingas 杜珞琳、Rapih 利珍. 妮卡兒
   2022-10-22
  • 第84集
   09:07
   第84集
   Facikcikgy 張琦蓁、ljemingas 杜珞琳、Rapih 利珍. 妮卡兒
   2022-10-16
  • 第83集
   09:07
   第83集
   Facikcikgy 張琦蓁、ljemingas 杜珞琳、Rapih 利珍. 妮卡兒
   2022-10-15
  • 第82集
   09:07
   第82集
   Facikcikgy 張琦蓁、ljemingas 杜珞琳、Rapih 利珍. 妮卡兒
   2022-10-09
  • 第81集
   09:07
   第81集
   Facikcikgy 張琦蓁、ljemingas 杜珞琳、Rapih 利珍. 妮卡兒
   2022-10-08
  • 第80集
   09:07
   第80集
   2022-10-02
  • 第79集
   09:07
   第79集
   2022-10-01
  • 第78集
   09:07
   第78集
   2022-09-25
  • 第77集
   09:07
   第77集
   2022-09-24
  • 第76集
   09:07
   第76集
   2022-09-18
  • 第75集
   09:07
   第75集
   2022-09-17
  • 第74集
   09:07
   第74集
   2022-09-11
  • 第73集
   09:07
   第73集
   2022-09-10
  • 第72集
   09:07
   第72集
   2022-09-04
  • 第71集
   09:07
   第71集
   2022-09-03
  • 第70集
   09:07
   第70集
   2022-08-28
  • 第69集
   09:07
   第69集
   2022-08-27
  • 第68集
   09:07
   第68集
   2022-08-21
  • 第67集
   09:07
   第67集
   2022-08-20
  • 第66集
   09:07
   第66集
   2022-08-14
  • 第65集
   09:07
   第65集
   2022-08-13
  • 第64集
   09:07
   第64集
   2022-08-07
  • 第63集
   09:07
   第63集
   2022-08-06
  • 第62集
   09:07
   第62集
   2022-07-31
  • 第61集
   09:07
   第61集
   2022-07-30
  • 第60集
   09:07
   第60集
   2022-07-24
  • 第59集
   09:07
   第59集
   2022-07-23
  • 第58集
   09:07
   第58集
   2022-07-17
  • 第57集
   09:07
   第57集
   2022-07-16
  • 第56集
   09:07
   第56集
   2022-07-10
  • 第55集
   09:07
   第55集
   2022-07-09
  • 第54集
   09:07
   第54集
   2022-07-03
  • 第53集
   09:07
   第53集
   2022-07-02
  • 第52集
   09:07
   第52集
   2022-06-26
  • 第51集
   09:07
   第51集
   2022-06-25
  • 第50集
   09:07
   第50集
   2022-06-19
  • 第49集
   09:07
   第49集
   2022-06-18
  • 第48集
   09:07
   第48集
   2022-06-12
  • 第47集
   09:07
   第47集
   2022-06-11
  • 第46集
   09:07
   第46集
   Facikcikgy 張琦蓁、Rapih 利珍. 妮卡兒
   2022-06-05
  • 第45集
   09:07
   第45集
   Facikcikgy 張琦蓁、Rapih 利珍. 妮卡兒
   2022-06-04
  • 第44集
   09:07
   第44集
   Facikcikgy 張琦蓁、Rapih 利珍. 妮卡兒
   2022-05-29
  • 第43集
   09:07
   第43集
   Facikcikgy 張琦蓁、Rapih 利珍. 妮卡兒
   2022-05-28
  • 第42集
   09:07
   第42集
   Facikcikgy 張琦蓁、Rapih 利珍. 妮卡兒
   2022-05-22
  • 第41集
   09:07
   第41集
   Facikcikgy 張琦蓁、Rapih 利珍. 妮卡兒
   2022-05-21
  • 第40集
   09:07
   第40集
   Facikcikgy 張琦蓁、Rapih 利珍. 妮卡兒
   2022-05-15
  • 第39集
   09:07
   第39集
   Facikcikgy 張琦蓁、Rapih 利珍. 妮卡兒
   2022-05-14
  • 第38集
   09:07
   第38集
   Facikcikgy 張琦蓁、Rapih 利珍. 妮卡兒
   2022-05-08
  • 第37集
   09:07
   第37集
   Facikcikgy 張琦蓁、Rapih 利珍. 妮卡兒
   2022-05-07
  • 第36集
   09:07
   第36集
   Facikcikgy 張琦蓁、Rapih 利珍. 妮卡兒
   2022-05-01
  • 第35集
   09:07
   第35集
   Facikcikgy 張琦蓁、Rapih 利珍. 妮卡兒
   2022-04-30
  • 第34集
   09:07
   第34集
   Facikcikgy 張琦蓁、Rapih 利珍. 妮卡兒
   2022-04-24
  • 第33集
   09:07
   第33集
   Facikcikgy 張琦蓁、Rapih 利珍. 妮卡兒
   2022-04-23
  • 第32集
   09:07
   第32集
   Facikcikgy 張琦蓁、Rapih 利珍. 妮卡兒
   2022-04-17
  • 第31集
   09:07
   第31集
   Facikcikgy 張琦蓁、Rapih 利珍. 妮卡兒
   2022-04-16
  • 第30集
   09:07
   第30集
   Facikcikgy 張琦蓁、Rapih 利珍. 妮卡兒
   2022-04-10
  • 第29集
   09:07
   第29集
   Facikcikgy 張琦蓁、Rapih 利珍. 妮卡兒
   2022-04-09
  • 第28集
   09:07
   第28集
   Facikcikgy 張琦蓁、Rapih 利珍. 妮卡兒
   2022-04-03
  • 第27集
   09:07
   第27集
   Facikcikgy 張琦蓁、Rapih 利珍. 妮卡兒
   2022-04-02
  • 第26集
   09:07
   第26集
   Facikcikgy 張琦蓁、Rapih 利珍. 妮卡兒
   2022-03-27
  • 第25集
   09:07
   第25集
   Facikcikgy 張琦蓁、Rapih 利珍. 妮卡兒
   2022-03-26
  • 第24集
   09:07
   第24集
   Facikcikgy 張琦蓁、Rapih 利珍. 妮卡兒
   2022-03-20
  • 第23集
   09:07
   第23集
   Facikcikgy 張琦蓁、Rapih 利珍. 妮卡兒
   2022-03-19
  • 第22集
   09:07
   第22集
   Facikcikgy 張琦蓁、Rapih 利珍. 妮卡兒
   2022-03-13
  • 第21集
   09:07
   第21集
   Facikcikgy 張琦蓁、Rapih 利珍. 妮卡兒
   2022-03-12
  • 第20集
   09:07
   第20集
   Facikcikgy 張琦蓁、Rapih 利珍. 妮卡兒
   2022-03-06
  • 第19集
   09:07
   第19集
   Facikcikgy 張琦蓁、ljemingas 杜珞琳
   2022-03-05
  • 第18集
   09:07
   第18集
   Facikcikgy 張琦蓁、Rapih 利珍. 妮卡兒
   2022-02-27
  • 第17集
   09:07
   第17集
   Facikcikgy 張琦蓁、ljemingas 杜珞琳
   2022-02-26
  • 第16集
   09:07
   第16集
   Facikcikgy 張琦蓁、Rapih 利珍. 妮卡兒
   2022-02-20
  • 第15集
   09:07
   第15集
   Facikcikgy 張琦蓁、ljemingas 杜珞琳
   2022-02-19
  • 第14集
   09:07
   第14集
   Facikcikgy 張琦蓁、Rapih 利珍. 妮卡兒
   2022-02-13
  • 第13集
   09:07
   第13集
   Facikcikgy 張琦蓁、ljemingas 杜珞琳
   2022-02-12
  • 第12集
   09:07
   第12集
   Facikcikgy 張琦蓁、Rapih 利珍. 妮卡兒
   2022-02-06
  • 第11集
   09:07
   第11集
   Facikcikgy 張琦蓁、ljemingas 杜珞琳
   2022-02-05
  • 第10集
   09:07
   第10集
   Facikcikgy 張琦蓁、Rapih 利珍. 妮卡兒
   2022-01-30
  • 第9集
   09:07
   第9集
   Facikcikgy 張琦蓁、ljemingas 杜珞琳
   2022-01-29
  • 第8集
   09:07
   第8集
   Facikcikgy 張琦蓁、Rapih 利珍. 妮卡兒
   2022-01-23
  • 第7集
   09:07
   第7集
   Facikcikgy 張琦蓁、ljemingas 杜珞琳
   2022-01-22
  • 第6集
   09:07
   第6集
   Facikcikgy 張琦蓁、Rapih 利珍. 妮卡兒
   2022-01-16
  • 第5集
   09:07
   第5集
   Facikcikgy 張琦蓁、ljemingas 杜珞琳
   2022-01-15
  • 第4集
   09:07
   第4集
   Facikcikgy 張琦蓁、Rapih 利珍. 妮卡兒
   2022-01-09
  • 第3集
   09:07
   第3集
   Facikcikgy 張琦蓁、ljemingas 杜珞琳
   2022-01-08
  • 第2集
   09:07
   第2集
   Facikcikgy 張琦蓁、Rapih 利珍. 妮卡兒
   2022-01-02
  • 第1集
   09:07
   第1集
   Facikcikgy 張琦蓁、ljemingas 杜珞琳
   2022-01-01
  • 集數
   播出時間
   節目名稱
   語言
   製作/主持人
   播出日期
  • 集數
   播出時間
   節目名稱
   語言
   製作/主持人
   播出日期
  • 第105集
   09:07
   第105集
   Akiyo Pahalaan 黃東秋、Facikcikgy 張琦蓁
   2021-12-31
  • 第104集
   09:07
   第104集
   Akiyo Pahalaan 黃東秋、Facikcikgy 張琦蓁
   2021-12-30
  • 第103集
   09:07
   第103集
   Akiyo Pahalaan 黃東秋、Facikcikgy 張琦蓁
   2021-12-24
  • 第102集
   09:07
   第102集
   Akiyo Pahalaan 黃東秋、Facikcikgy 張琦蓁
   2021-12-23
  • 第101集
   09:07
   第101集
   Akiyo Pahalaan 黃東秋、Facikcikgy 張琦蓁
   2021-12-17
  • 第100集
   09:07
   第100集
   Akiyo Pahalaan 黃東秋、Facikcikgy 張琦蓁
   2021-12-16
  • 第99集
   09:07
   第99集
   Akiyo Pahalaan 黃東秋、Facikcikgy 張琦蓁
   2021-12-10
  • 第98集
   09:07
   第98集
   Akiyo Pahalaan 黃東秋、Facikcikgy 張琦蓁
   2021-12-09
  • 第97集
   09:07
   第97集
   Akiyo Pahalaan 黃東秋、Facikcikgy 張琦蓁
   2021-12-03
  • 第96集
   09:07
   第96集
   Akiyo Pahalaan 黃東秋、Facikcikgy 張琦蓁
   2021-12-02
  • 第95集
   09:07
   第95集
   Akiyo Pahalaan 黃東秋、Facikcikgy 張琦蓁
   2021-11-26
  • 第94集
   09:07
   第94集
   Akiyo Pahalaan 黃東秋、Facikcikgy 張琦蓁
   2021-11-25
  • 第93集
   09:07
   第93集
   Akiyo Pahalaan 黃東秋、Facikcikgy 張琦蓁
   2021-11-19
  • 第92集
   09:07
   第92集
   Akiyo Pahalaan 黃東秋、Facikcikgy 張琦蓁
   2021-11-18
  • 第91集
   09:07
   第91集
   Akiyo Pahalaan 黃東秋、Facikcikgy 張琦蓁
   2021-11-12
  • 第90集
   09:07
   第90集
   Akiyo Pahalaan 黃東秋、Facikcikgy 張琦蓁
   2021-11-11
  • 第89集
   09:07
   第89集
   Akiyo Pahalaan 黃東秋、Facikcikgy 張琦蓁
   2021-11-05
  • 第88集
   09:07
   第88集
   Akiyo Pahalaan 黃東秋、Facikcikgy 張琦蓁
   2021-11-04
  • 第87集
   09:07
   第87集
   Akiyo Pahalaan 黃東秋、Facikcikgy 張琦蓁
   2021-10-29
  • 第86集
   09:07
   第86集
   Akiyo Pahalaan 黃東秋、Facikcikgy 張琦蓁
   2021-10-28
  • 第85集
   09:07
   第85集
   Akiyo Pahalaan 黃東秋、Facikcikgy 張琦蓁
   2021-10-22
  • 第84集
   09:07
   第84集
   Akiyo Pahalaan 黃東秋、Facikcikgy 張琦蓁
   2021-10-21
  • 第83集
   09:07
   第83集
   Akiyo Pahalaan 黃東秋、Facikcikgy 張琦蓁
   2021-10-15
  • 第82集
   09:07
   第82集
   Akiyo Pahalaan 黃東秋、Facikcikgy 張琦蓁
   2021-10-14
  • 第81集
   09:07
   第81集
   Akiyo Pahalaan 黃東秋、Facikcikgy 張琦蓁
   2021-10-08
  • 第80集
   09:07
   第80集
   Akiyo Pahalaan 黃東秋、Facikcikgy 張琦蓁
   2021-10-07
  • 第79集
   09:07
   第79集
   Akiyo Pahalaan 黃東秋、Facikcikgy 張琦蓁
   2021-10-01
  • 第78集
   09:07
   第78集
   Akiyo Pahalaan 黃東秋、Facikcikgy 張琦蓁
   2021-09-30
  • 第77集
   09:07
   第77集
   Akiyo Pahalaan 黃東秋、Facikcikgy 張琦蓁
   2021-09-24
  • 第76集
   09:07
   第76集
   Akiyo Pahalaan 黃東秋、Facikcikgy 張琦蓁
   2021-09-23
  • 第75集
   09:07
   第75集
   Akiyo Pahalaan 黃東秋、Facikcikgy 張琦蓁
   2021-09-17
  • 第74集
   09:07
   第74集
   Akiyo Pahalaan 黃東秋、Facikcikgy 張琦蓁
   2021-09-16
  • 第73集
   09:07
   第73集
   Akiyo Pahalaan 黃東秋、Facikcikgy 張琦蓁
   2021-09-10
  • 第72集
   09:07
   第72集
   Akiyo Pahalaan 黃東秋、Facikcikgy 張琦蓁
   2021-09-09
  • 第71集
   09:07
   第71集
   Akiyo Pahalaan 黃東秋、Facikcikgy 張琦蓁
   2021-09-03
  • 第70集
   09:07
   第70集
   Akiyo Pahalaan 黃東秋、Facikcikgy 張琦蓁
   2021-09-02
  • 第69集
   09:07
   第69集
   Akiyo Pahalaan 黃東秋、Facikcikgy 張琦蓁
   2021-08-27
  • 第68集
   09:07
   第68集
   Akiyo Pahalaan 黃東秋、Facikcikgy 張琦蓁
   2021-08-26
  • 第67集
   09:07
   第67集
   Akiyo Pahalaan 黃東秋、Facikcikgy 張琦蓁
   2021-08-20
  • 第66集
   09:07
   第66集
   Akiyo Pahalaan 黃東秋、Facikcikgy 張琦蓁
   2021-08-19
  • 第65集
   09:07
   第65集
   Akiyo Pahalaan 黃東秋、Facikcikgy 張琦蓁
   2021-08-13
  • 第64集
   09:07
   第64集
   Akiyo Pahalaan 黃東秋、Facikcikgy 張琦蓁
   2021-08-12
  • 第63集
   09:07
   第63集
   Akiyo Pahalaan 黃東秋、Facikcikgy 張琦蓁
   2021-08-06
  • 第62集
   09:07
   第62集
   Akiyo Pahalaan 黃東秋、Facikcikgy 張琦蓁
   2021-08-05
  • 第61集
   09:07
   第61集
   Akiyo Pahalaan 黃東秋、Facikcikgy 張琦蓁
   2021-07-30
  • 第60集
   09:07
   第60集
   Akiyo Pahalaan 黃東秋、Facikcikgy 張琦蓁
   2021-07-29
  • 第59集
   09:07
   第59集
   Akiyo Pahalaan 黃東秋、Facikcikgy 張琦蓁
   2021-07-23
  • 第58集
   09:07
   第58集
   Akiyo Pahalaan 黃東秋、Facikcikgy 張琦蓁
   2021-07-22
  • 第57集
   09:07
   第57集
   Akiyo Pahalaan 黃東秋、Facikcikgy 張琦蓁
   2021-07-16
  • 第56集
   09:07
   第56集
   Akiyo Pahalaan 黃東秋、Facikcikgy 張琦蓁
   2021-07-15
  • 第55集
   09:07
   第55集
   Akiyo Pahalaan 黃東秋、Facikcikgy 張琦蓁
   2021-09-10
  • 第54集
   09:07
   第54集
   Akiyo Pahalaan 黃東秋、Facikcikgy 張琦蓁
   2021-09-09
  • 第53集
   09:07
   第53集
   Akiyo Pahalaan 黃東秋、Facikcikgy 張琦蓁
   2021-09-03
  • 第52集
   09:07
   第52集
   Akiyo Pahalaan 黃東秋、Facikcikgy 張琦蓁
   2021-09-02
  • 第51集
   09:07
   第51集
   Akiyo Pahalaan 黃東秋、Facikcikgy 張琦蓁
   2021-08-05
  • 第50集
   09:07
   第50集
   Akiyo Pahalaan 黃東秋、Facikcikgy 張琦蓁
   2021-08-27
  • 第49集
   09:07
   第49集
   Akiyo Pahalaan 黃東秋、Facikcikgy 張琦蓁
   2021-08-26
  • 第48集
   09:07
   第48集
   Akiyo Pahalaan 黃東秋、Facikcikgy 張琦蓁
   2021-08-20
  • 第47集
   09:07
   第47集
   Akiyo Pahalaan 黃東秋、Facikcikgy 張琦蓁
   2021-06-11
  • 第46集
   09:07
   第46集
   Akiyo Pahalaan 黃東秋、Facikcikgy 張琦蓁
   2021-06-10
  • 第45集
   09:07
   第45集
   Akiyo Pahalaan 黃東秋、Facikcikgy 張琦蓁
   2021-06-04
  • 第44集
   09:07
   第44集
   Akiyo Pahalaan 黃東秋、Facikcikgy 張琦蓁
   2021-06-03
節目簡介

(阿美族語)O cimacima a tamdaw haw, saheto mangalayay a palataang to dafong no tireng, nian a palosiyang no niyam, nanay a macaliw no mita ko tanestes no Payrang a palataang to dafong no polong no finawlan haw.

 

理財對每一個人都很重要,對我們部落族人更是。希望透過節目分享,讓漢人的理財智慧與方法,融合起來,運用在我們族人身上。~主持人黃東秋Akiyo Pahalaan

 

本節目自2018年6月開播,從【教育文化類】屬性的《Alian理財學園》,到《Alian理財學院》,2021年配合電台【公共服務類】規劃,故更名為《Alian理財集會所》,期提供族人更多重要理財或財經資訊,並回答族人疑問,服務族人所需。

 

保存族人的文化底蘊

注入現代的理財智慧

在傳承中學習新知

期提供族人投資理財的資訊園地。

 

入圍紀錄:

2019年入圍第54屆廣播金鐘獎【少年節目獎】暨【少年節目主持人獎】。

 

 • 節目臉書:

Alian理財集會所

相關推薦
 • sepi.電影夢
  Dani 㜓婗

  每週六 18:00-19:00

 • Tupa我們的麥克風
  阿冰

  每週一至五 08:00-09:00

 • 唱歌學族語-三貓教你唱
  吳蔚恩、吳亦偉、吳廷宏

  每週六、日 14:00-15:00

 • 村辦公室報告
  Malivan.Karuw 馬力梵.高麓

  每週六、日 07:00-08:00

 • Alian理財集會所
  ljemingas 杜珞琳、Facikcikgy 張琦蓁、Rapih 利珍. 妮卡兒

  每週六、日 09:00-10:00

   

 • 一烈!健康出力
  阿布田、天瑜

  每週六、日 08:00-09:00

 • kai說963
  muakay

  每週日 18:00-19:00

 • 青春娜魯灣
  David、雅杏

  每週六、日 06:00-07:00

 • 部落法律事務所
  天瑜

  每週一至週三 09:00-10:00

 • Lima同學會
  排灣小蔡Caciu、南島阿昌

  每週一至週五 17:00-18:00